ANA SAYFA

GEREKÇELERİ ve YASAL DAYANAKLARINA BAĞLI OLARAK BULGARİSTAN’A YERLEŞMEK ÜZERE OTURMA İZNİ ALMAK İSTEYEN KİŞİLER İÇİN SUNDUĞUMUZ HİZMETLER:

—- Kişinin durumuna en uygun olan oturma izninin belirlenmesi
—- Oturma izni için mevcut olarak kabul edilen dayanakların geçerliliğinin değerlendirilmesi
—- Oturma izni sürecinden önce alınması gereken, ikamet vizesi olarak da adlandırılan “D” tipi özel statülü vizenin düzenlenmesi için gerekli olan belgelerin hazırlanması sürecinde destek verilmesi veya sürecin müşteri adına yürütülmesi
—- Oturma izninden önceki safha olan vize alma süreci için danışmanlık ve destek
—- Müşterinin talebi doğrultusunda vize alma işleminin tamamen üstlenilmesi
—- Oturma izni sürecinde gerekli olan belgelerin hazırlanması
—- Oturma izni alma sürecinde danışmanlık ve destek verilmesi
—- Müşterinin talebi doğrultusunda oturma izni sürecinin tamamen üstlenilmesi
—- Müşteri adına banka hesabının açılması
—- Oturma izni için şart olan, maddi durumun yeterliliğine kanıt değeri taşıyan banka teminatlarının müşteri adına yüklenilmesi ve verilmesi
—- İkamet adresine kanıt olan kira sözleşmesinin akdedilebilmesi için müşteriye ev kiralama sürecinde destek verilmesi
—- Yine müşteri talebi doğrultusunda ikamet adresine dair müşteri adına teminatların verilmesi
—- Özel sağlık sigortasının yaptırılması
—- Resmi makamlar nezdinde ibraz edilecek olan yabancı belgelerin tercüme ve tasdik işlemlerinin yapılması
—- İşlemlerin yürütülmesi için gerekli olan vekaletname, beyanname ve benzer belgelerin düzenlenmesi, noter onaylarının, uluslrarası tasdiklerinin yaptırılması
—- Tüm işlemlerin eş zamanlı olarak takip edilmesi ve neticelendirilmesi
—- Oturma izni talebi sürecinde, resmi kurumlarda işlem yapılması esnasında refakat ve tercümanın hazır bulundurulması
—- İşlemler için ödenmesi gereken harçların hizmet bedeline dahil edilerek müşteri adına yaıtırlması